Om Mokio

Historien

Det begyndte i Corona perioden

Musik & Kultur i Odsherred blev til i COVID19 tiden. En god håndfuld entusiaster og ildsjæle satte sig sammen og ville gøre en forskel – Det har vi gjort nu. Sammen med lokale virksomheder og deres fantastiske arbejde, er det muliggjort, at vi har afholdt 14 siddende koncerter i Helenehaven i 2020.

 

Helenehaven er den gamle fodbold bane som hørte til den gamle Højby hal, som desværre brændte ned tirsdag morgen den 10. december 2013. Derfor har MOKIO forvandlet den gamle bane til en fantastik koncert- og kulturplads

Dertil kommer også et begyndende netværk af trofaste sponsorer. Vores mål er, at få skabt og udviklet en stærk og levedygtig forening, der bringer musik og kultur til Odsherred og sprede glæde og gode oplevelser for alle.

ser.

Hvordan forholder vi os til lyden i Helenehaven?

Der er ingen love eller regler i Danmark, der regulerer, hvor højt man må spille over for et publikum. Kun naboer og medarbejdere beskyttes i henholdsvis miljø- og arbejdsmiljølovgivningen.

Vi oplever dog et fokus fra de lokale myndigheder i forhold til stillingstagen på området angående lydpolitik samtidig med, at vi ønsker at sikre den optimale oplevelse for såvel koncertgæster som for vores medarbejdere og samarbejdspartnere på koncertpladsen i Helenehaven.

Derfor har vi i Mokio indført følgende retningslinjer for lydniveau:

Det maximale gennemsnitlige lydniveau for hver kunstner må være max. 100 db målt over 15 minutter ved mikserpositionen. Der er ved begge sceners Front of House opstillet en lydmåler (10 EaZy), der skal hjælpe lydteknikeren til at overholde grænserne.

I de koncertbyer, hvor der af myndighederne gives enten mundtligt eller skriftligt forbud mod et lavere db, vil dette til enhver tid være gældende frem for de ovenstående 100 db.

Der kan forekomme stroboskoplys under enkelte kunstnere!


Økonomi 


Billetindtægter og følgesalg

En væsentlig del af foreningens indtægter består af billetindtægter i forbindelse med afviklingen af de aktiviteter og arrangementer, der er åbne for publikum.

Ved de fleste af disse arrangementer har foreningen endvidere indtægter fra salg af mad- og drikkevarer. 


Sponsor indtægter

Ud over ovennævnte indtægter har foreningen endvidere årlige sponsoraftaler med en række virksomheder i Odsherred. MOKIO sørger i videst muligt omfang at nævne sponsorerne i forbindelse med foreningens aktiviteter.

Formål


Foreningen Musik & Kultur i Odsherred (fremover benævnt MOKIO) blev stiftet den 1. maj 2020.

Foreningens vedtægter i den nuværende form er vedtaget den 15. september 2020. 

Det fremgår af vedtægterne, at foreningen er almenvelgørende eller på anden måde almennyttig og arbejder for at udbrede kendskab og forståelse for kunst, musik og anden form for kultur.


Baggrunden herfor er, som foreningens navn også tilkendegiver, at det er musik og kulturen i Odsherred, som ønskes fremmet.


Indsamlede midler og eventuelle overskud ved foreningens arrangementer anvendes til foreningens eget formål, herunder til udlodning til andre tilsvarende foreninger m.m. med samme almenvelgørende eller almennyttige formål.

COVID-19 OG REGLER


Open air koncerterne overholder alle Covid-19 retningsslinierne


Siddende koncerter op til 500 publikummer.

Pladsen vil være markeret i felter af 1 m.