Økonomi
Musik Kultur Odsherred Kim Larsen Die Herren Lars Lilholt


Økonomi 


Billetindtægter og følgesalg

En væsentlig del af foreningens indtægter består af billetindtægter i forbindelse med afviklingen af de aktiviteter og arrangementer, der er åbne for publikum.

Ved de fleste af disse arrangementer har foreningen endvidere indtægter fra salg af mad- og drikkevarer. 


Sponsor indtægter

Ud over ovennævnte indtægter har foreningen endvidere årlige sponsoraftaler med en række virksomheder i Odsherred. MOKIO sørger i videst muligt omfang at nævne sponsorerne i forbindelse med foreningens aktiviteter.