Formål
Musik Kultur Odsherred Kim Larsen Die Herren Lars Lilholt


Formål


Foreningen Musik & Kultur i Odsherred (fremover benævnt MOKIO) blev stiftet den 1. maj 2020.

Foreningens vedtægter i den nuværende form er vedtaget den 2. maj 2020. 

Det fremgår af vedtægterne, at foreningen er almenvelgørende eller på anden måde almennyttig og arbejder for at udbrede kendskab og forståelse for kunst, musik og anden form for kultur.


Baggrunden herfor er, som foreningens navn også tilkendegiver, at det er musik og kulturen i Odsherred, som ønskes fremmet.


Indsamlede midler og eventuelle overskud ved foreningens arrangementer anvendes til foreningens eget formål, herunder til udlodning til andre tilsvarende foreninger m.m. med samme almenvelgørende eller almennyttige formål.